Page 1 of 3

Format (xxxx-xx-xxxx)

Sila isi tajuk aduan secara ringkas.

Sila sertakan butiran aduan untuk maklumat yang lebih terperinci.

Huraikan aduan anda secara lengkap beserta tarikh, lokasi dan lain-lain maklumat sokongan dan tidak melebihi 120 patah perkataan

Sila Muat Naik Gambar berkenaan aduan yang diberi untuk maklumat yang lebih terperinci

Gambar hendaklah tidak melebihi 5 keping dan file size hendaklah kurang dari 10MB , hanya file jpg, jpeg, png, gif dibenarkan.

Sila pilih Jabatan Kerajaan Negeri yang ingin disalurkan aduan , jika tiada sila pilih "tiada di atas"

Sila pilih Pihak Berkuasa Tempatan yang ingin disalurkan aduan , jika tiada sila pilih "tiada di atas"

Sila pilih Badan Berkanun Negeri yang ingin disalurkan aduan , jika tiada sila pilih "tiada di atas"

Sila pilih Badan bukan kerajaan yang ingin disalurkan aduan , jika tiada sila pilih "tiada di atas"

Sila pilih Ahli Dewan Undangan Negeri yang ingin disalurkan aduan , jika tiada sila pilih "tiada di atas"